REGLEMENTER

Vestbad ønsker for alle brugere af huset, at det er et rart sted af være, så for at benytte Vestbads faciliteter forventer vi at du efterlever ordensreglerne i de forskellige afdelinger:

Anvisning og henstilling fra Vestbads personale skal straks efterkommes.
Overtrædelse af ordensregler samt anvisninger kan medføre bortvisning.

(ved bortvisning gives der ikke refundering på periode og depositum)