VESTBADS GENERELLE HANDELSBETINGELSER

Vestbad, Nykær 26, 2605 Brøndby, CVR: 65307316
Vestbad driftes af Rødovre Kommune.

Ved oprettelse af en brugerprofil i Vestbads bookingsystem, skal man være opmærksom på følgende:

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for billetter, personlige chipkort, chiparmbånd, klippekort, gavekort, og andre produkter som sælges via vores webshop. Alle aftaler indgås på dansk og alle priser angives i danske kroner (DKK) inkl. 25% moms.

GENERELT

 • Adgangsbillet eller periodekort er påkrævet ved brug af Vestbads faciliteter.
 • Lukkedage i Vestbad reunderes ikke, ligesom det ikke er muligt at sætte periodekort i bero.
 • En brugerprofil kan indeholde flere personer (personlige kort) fra den samme familie. Bemærk, at hver person (også babyer og børn) skal registreres og have sit eget chipkort/chiparmbånd, hvortil der kan købes aktiviteter. Chipkort/chiparmbånd udleveres mod et depositum ved personlig henvendelse i receptionen.
 • For at oprette en brugerprofil hos Vestbad skal du lade dig registrere med navn, e-mail samt telefonnummer. Personlige oplysninger registreres og opbevares i op til 5 år efter ophør af aftalen, hvorefter de slettes.
 • Der tages personfoto til alle periodekort (personligt chipkort/chiparmbånd).
 • Ved booking og betaling af en aktivitet i Vestbads onlinebooking fremsendes straks en e-mail til bruger. Denne er en bekræftelse for det gennemførte køb. Betalingstransaktion gennemføres i umiddelbar sammenhæng med gennemførsel af købet.
 • Chipkort og chiparmbånd er personlige og må ikke videregives til tredjepart. Indehaveren er således ansvarlig for kortets/armbåndets anvendelse.
 • Der opkræves et depositum på 25,- DKK for chipkort/70,- DKK for chiparmbånd. Ved misvedligeholdelse af chipkort/chiparmbånd, kan depositum ikke refunderes.
 • Billetter, chipkort, chiparmbånd, klippekort og gavekort betragtes som betalingsmiddel. Vestbad kan ikke gøres ansvarlig for mistede eller stjålne betalingsmidler og betragter indehaver af en billet, et chipkort, chiparmbånd, klippekort eller gavekort, som den retsmæssige ejer.
 • Gavekort er gyldige i 3 år fra udstedelsesdatoen. Et gavekort kan mod fremvisning anvendes som betalingsmiddel til Vestbad Svøm, Vestbad Wellness og Vestbad Fitness. Gavekortets saldo nedskrives med værdien på et foretaget køb. Restsaldo vil altid fremgå af gavekortet.
 • Køb i vores cafe er ikke omfattet af indeværende betingelser.
 • Kontantkøb: Køb direkte ved vores salgsdisk, er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. forbrugeraftaleloven. Der kan betales med VISA Dankort og MobilePay.
 • Onlinekøb: Betaling sker med MobilePay, VISA Dankort eller MasterCard. Køb via vores webshop følger bestemmelserne i købeloven og betalingstjenesteloven.
 • Reklamationsret: 24 måneder fra gennemført køb. Er man utilfreds med en ydelse, skal man henvende sig til Vestbad inden for en rimelig periode (max. 2 måneder efter, at man oplever fejl eller mangel).
 • Lukkedage i Vestbad Svøm refunderes ikke, ligesom det ikke er muligt at sætte periodekort i bero.
 • Det er ikke tilladt at benytte grafik, billeder og lignende fra Vestbads hjemmeside.


UNDERVISNING I VARMTVAND

 • Periodekort samt Undervisning i varmtvand bookes/betales for den enkelte person (på det personlige kort).
 • Baby- og Børnehold bookes i barnets navn (på det personlige kort). Dette kræver, at barnets alder svarer til holdets aldersgruppe ved datoen for periodestart.
 • Der er ingen fortrydelsesret eller tilbagebetaling for Periodekort eller Undervisning i varmtvand, når betaling for en periode er gennemført.
 • Et periodekort gælder i 30 dage fra købsdato og kan enten forlænges manuelt eller via automatisk dankortbetaling.
 • Undervisning, der aflyses grundet fækale uheld, refunderes ikke.


WELLNESS & BEHANDLINGER

 • Ved booking af behandlinger (massage/fysioterapi) eller wellnessarrangementer, møder man efterfølgende op hos Vestbad på den aktuelle dato/tidspunkt og henvender sig i receptionen (man behøver ikke have et personligt kort til denne type aktivitet).
 • En bruger kan booke behandlinger (massage/fysioterapi) eller wellnessarrangementer til flere personer.
 • Booking af behandlinger (massage/fysioterapi) eller wellnessarrangementer kan annulleres ved henvendelse til receptionen hos Vestbad frem til 4 timer før start. Overholdes denne annulleringsfrist vil betalingen blive tilbageført til kontoen, hvorefter en ny tid kan bookes. Er betaling gennemført ved onlineklip, vil klippet blive tilbageført til brugerprofilen. Såfremt annulleringsfristen ikke overholdes, går købet tabt og den bookede aktivitet refunderes dermed ikke.
 • Såfremt en booking annulleres/aflyses af Vestbad, er det er desværre ikke muligt at få beløbet refunderet kontant. Pengene sættes ind på den personlige brugerkonto (det personlige kort).
 • Deltagelse ved almindelig wellnessaften hos Vestbad Fitness kan ikke bookes online, men sker ved henvendelse i receptionen.


FITNESS

 • Booking af programlægning/personlig træner i Vestbad Fitness kan ikke foretages online, men sker ved henvendelse i receptionen.

SAMTYKKEERKLÆRING

 • Ved accept af denne samtykkeerklæring giver jeg/vi samtykke til, at Vestbad må indsamle og behandle personoplysninger om mig/os.
  Vestbad, Nykær 26, 2605 Brøndby, er dataansvarlig for behandling af dine/jeres personoplysninger til brug for køb på hjemmesiden.
 • Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
  Vestbad behandler personoplysninger om dig/jer til følgende formål:

• Oprettelse og Køb af ydelser online.

 • Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), og forvaltningsloven § 29.
 • Kategori af personoplysninger
  Til brug for behandling af din/jeres ansøgning/henvendelse, vil Vestbad behandle følgende personoplysninger:
  Almindelige personoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger (navn, fødselsdag, e-mail, tlf. nr,)
 • Hvor stammer oplysninger fra
  Du/I har selv givet personoplysningerne til Vestbad.
 • Videregivelse af personoplysninger
  Vestbad kan videregive dine/jeres oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.
 • Opbevaring af dine personoplysninger
  Dine oplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til din profil på hjemmesiden. Du kan til en hver tid, slette din profil – så længe den ikke har aktive bookinger.
 • Klage
  Du kan klage til Datatilsynet over Vestbads behandling af dine oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du kan læse mere om
  Da¬tatilsynet, persondataloven og persondataforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
 • Tilbagekaldelse af samtykke
  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Vestbad. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

OPLYSNINGSPLIGT

 • Når Vestbad behandler personoplysninger om dig/jer, skal du/I som udgangspunkt have besked om det. Du/I skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på jf. Persondataforordningen.
 • Sagsbehandling
  Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i Vestbad der skal sikre, at dine/jeres personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.
 • Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
  Vestbad behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med sagsbehandlingen vedr. køb på hjemmesiden/profil.
  Vestbad kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og forvaltningsloven § 29.
 • Kategori af personoplysninger
  Til brug for behandling af din/jeres ansøgning/henvendelse, vil Vestbad behandle almindelige personoplysninger som fx navn, e-mail, tlf., cpr. nr., hvis det er nødvendigt.
 • Hvor stammer dine/jeres personoplysninger fra
  Vi indsamler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.
 • Videregivelse af dine/jeres oplysninger
  Vestbad videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
 • Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længere oplysninger er nødvendigt for sagsbehandlingen. Du/I kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine/jeres personoplysninger ved at kontakte sagsbehandler.
 • Rettigheder
  Du/I kan læse mere om dine rettigheder på kommunens hjemmeside https://www.rk.dk/privatlivspolitik/dine-rettigheder/ og i Datatilsynet vejledning https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/
 • Klage
  Du/ har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine/jeres
  personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 • Kontaktoplysninger på Vestbad databeskyttelsesrådgivere
  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte Vestbads Leder: Ulrik Gjerstrup-Olsen som behandler dine oplysninger. Du kan endvidere skrive til vores mail på vestbad@rk.dk eller ring til telefonnummer 36379450Privatlivspolitik
  Hvis du/I ønsker mere information om Vestbad generelle privatlivspolitik kan du/I finde mere information på vores hjemmeside https://www.rk.dk/privatlivspolitik/

Hvis du har spørgsmål til onlinebooking på vestbad.dk, så kontakt venligst Lene Dyhrberg-Christensen på tlf. 36 37 94 60 eller e-mail cn20288@rk.dk

Med venlig hilsen
Vestbad