VI HAR FÅET TILDELT ‘THE GREEN KEY’

Tænk miljørigtigt! Vestbad har fået certificeringen The Green Key som et bevis på, at Vestbad gennemfører en miljøpolitik.
The Green Key er et internationalt miljømærke, stiftet af den danske turistforening HORESTA. Når du er gæst hos en virksomhed, der har fået tildelt The Green Key betyder det, at du er med til at tage ekstra hensyn til miljø og bæredygtighed – uden at gå på kompromis med kvalitet og service.

Miljøhensynet skal være en naturlig del af hverdagen, som inddrages og vægtes højt i de beslutninger, der træffes på alle niveauer og i alle sammenhænge hos Vestbad.

I vores daglige arbejde prioriterer vi, at:

  • begrænse forbruget af el, vand og varme, uden at det går ud over gæsternes komfort

  • sortere vores affald

  • bruge miljørigtige vaskemidler og papirvarer – i mindst mulige mængder

Vi opfordrer dig, som vores gæst, til at hjælpe os med at begrænset forbruget af vand og sæbe, når det er muligt. For miljøets skyld.

Med venlig hilsen
Vestbad