VESTBAD LEDELSE

Leder af Vestbad

Dennis Westy

Souschef

Camilla Vang

VESTBAD BESTYRELSE 2022-2026

Nedennævnte folkevalgte politikere fra hhv. Rødovre og Brøndby Kommune sidder med i bestyrelsen sammen med halinspektøren, souschefen og tillidsrepræsentanten fra Vestbad, Kultur- og fritidschefen fra Rødovre Kommune samt fagchefen for Idræt, fritid og bevægelse fra Brøndby Kommune. Kun de folkevalgte politikere har stemmeret i bestyrelsen.

Rødovre
FORMAND
Lene Due (S)

Brøndby
NÆSTFORMAND
Kent Max Magelund (S)

Rødovre
Jan Kongebro (S)

Brøndby
Hajg Zanazanian (S)

Rødovre
Tina Hippe Hansen (C)