DIABETESHOLD

Holdet henvender sig til dig, der har Type 2-diabetes, er nydiagnosticeret eller hvis du befinder dig i gråzonen med forhøjet HbA1c og dermed er i forhøjet risiko for at udvikle Type 2-diabetes.

Det primære formål med træningen er at øge kroppens insulinfølsomhed og derved opnå et lavere og mere stabilt blodsukker. Dette gør vi ved at træne de store og primære bevægemuskler i kroppen.

Træningen varetages af Vestbads fysioterapeuter, og træningen foregår primært stående og siddende, men vil blive tilrettelagt ud fra holdets dynamik.

Husk håndklæde og vand.
Alder: 16 år

. . . . . . . . . .

Du skal have et af følgende Periodekort (voksen eller senior) for at deltage i holdtræningen:
✦  Fitness + Holdtræning i sal
✦  Svøm + Fitness + Holdtræning i sal

Køb periodekort i receptionen og mød op til træning