COOKIES

Dette website anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
Trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores site, og hvilke sider de besøger. På den måde hjælper cookies os med at optimere brugeroplevelsen.

1. EJEROPLYSNINGER

Dette website udbydes af:
Vestbad
Nykær 26
2605 Brøndby

E-mail: vestbad@rk.dk
Telefon: +45 36 37 94 50
CVR:  65 30 73 16

2. COOKIES

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies. Informationerne, der indsamles, er anonyme, og selve filen er passiv. Det vil sige, at den ikke kan sprede virus eller andre skadelige programmer.

2.1 OPBEVARING AF COOKIES

Cookies sletter sig selv efter en given periode (denne kan variere), og de fornyes efter hvert besøg.

2.2 SÅDAN SLETTER DU COOKIES

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 SÅDAN UNDGÅR DU COOKIES

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 HVAD COOKIES BRUGES TIL PÅ VORES WEBSITE

På vestbad.dk bruger vi primært cookies til webanalyse, der kan hjælpe os til at forbedre websitet og brugernes oplevelse af at anvende websitet.

2.5 GOOGLE ANALYTICS (TRAFIKMÅLING)

Websitet vestbad.dk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.6 ANNONCENETVÆRK

Websitet anvender p.t. ingen annoncenetværk.

3. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, tilmeldelse til nyhedsmail, foretagelse af køb, deltagelse i en undersøgelse eller lign. aktiv handling.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

3.1 KONTAKT VEDR. PERSONOPLYSNINGER

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos vestbad.dk, skal du rette henvendelse på mailadressen vestbad@rk.dk ller telefon +45 36 37 94 50. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Siden er opdateret den 22. maj 2018

Privatlivspolitik udarbejdet efter skabelon og retningslinjer fra www.minecookies.org.

PERSONDATA

Vestbad ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysninger kan fx være navn, e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm.

1. DATAINDSAMLING

Vestbad er beliggende i Brøndby og drives af Rødovre Kommune og Brøndby Kommune i fællesskab. Her tilbydes mulighed for svømning, wellness og fitness samlet under ét tag i et moderne aktivitetshus for alle interesserede i alle aldre. Vestbad åbnede i 1958 som et udendørs anlæg, men udvidede i 1970 med svømmehal og fitnesscenter. I 2006 tilføjede vi et morskabsbassin, et varmtvandsbassin og en wellnessafdeling. Igen i 2017 og 2018 pågår der omfattende ombygning og opdatering, som sikrer brugerne et moderne og alsidigt aktivitetshus i nærområdet.
Vestbads brugerskare spænder bredt og vi byder alle velkommen i vores hus. Vestbads faciliteter kan ikke fungere uden anvendelse af personlige data, og Vestbad er således dataansvarlig.
Vestbads kontaktoplysninger er:
Vestbad
Nykær 26
2605 Brøndby
vestbad@rk.dk

Vestbad udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vestbad har tilpasset relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).
Når du, ved bestilling af én eller flere af Vestbads ydelser, afgiver dine personoplysninger til Vestbad, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Vestbad for at sikre fortsat levering af den valgte ydelse.

2. HVORDAN INDSAMLER VESTBAD PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vestbad indsamler personoplysninger på følgende vis:
• Når du benytter websitet vestbad.dk (f.eks. browsercookies).
• Når du sender en e-mail eller udfylder support- og kontaktformular til Vestbad.
• Når du skriver til os via sociale medier.
• Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Vestbads ydelser
• I forbindelse med brug af Vestbads digitale ydelser – herunder bookingsystem.
• Ved tilmeldelse til clubVESTBADs nyhedsbrev.
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER VESTBAD?

Vestbad indsamler forskellige oplysninger afhængigt af den situation/ydelse/relation, der er tale om. Blandt andet indsamles følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
• Købs- og downloadhistorik herunder også brugen af Vestbads website og/eller andre digitale serviceydelser.
• Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
• Browserinformationer.
Du kan, efter eget ønske, vælge at give Vestbad personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Vestbad mulighed for skræddersy en ydelse specielt til dig.
Det kan f.eks. være oplysninger om handicap eller andet, der kan være relevant ifm. køb af en af Vestbads ydelser.
Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Vestbad det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.
Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Vestbad i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN

Vestbads formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:
• Behandling af køb af Vestbads ydelser.
• Kontakt til køber før, under eller efter udført ydelse.
• Opfyldelse af anmodning om ydelser – herunder opdatering/aflysning.
• Forbedring og udvikling af Vestbads serviceydelser.
• Tilpasning af Vestbads kommunikation og markedsføring.
• Analysering af brugeradfærd.
• Administration relationer til Vestbad.
• Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Vestbad baserer behandlingen af dine personoplysninger.
Vestbad kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.
Af legitime interesser, som Vestbad forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Vestbads ydelser.
Oplyser du Vestbad om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Vestbad oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af adgangs- og bassinfaciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Vestbad behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Vestbad har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Vestbad har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Vestbad alle oplysninger, som Vestbad ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Vestbad efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan ved skriftlig anmodning til Vestbad enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.
Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Du kan også kontakte Vestbad, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Anmodningen fremsendes til:
Vestbad
Nykær 26
2605 Brøndby
eller vestbad@rk.dk
Vestbad vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.
Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Vestbad, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Vestbad kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS VESTBAD

Når du søger en stilling hos Vestbad (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Vestbad i forbindelse med din ansøgning.
Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.
Vestbad bruger oplysningerne til at vurdere, om Vestbad ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.
Dine oplysninger opbevares i Vestbads kontaktarkiv, hvor kun administrationen har adgang med personligt password.
Vestbad har indgået databehandleraftaler med de relevante IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).
Vestbad beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.
8. SLETNING AF DATA
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.
Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vestbad beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vestbad har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
For at undgå datatab tager Vestbad løbende back up af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Vestbad underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Vestbads sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.
Udover Vestbads interne systemer benytter Vestbad sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.
Vestbad har påbegyndt processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.
Vestbad sletter dine personoplysninger, når Vestbad efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Vestbads behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:
Vestbad
Nykær 26
2605 Brøndby
eller vestbad@rk.dk
Eller ved at benytte vores kontaktformular på www.vestbad.dk
Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.
Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.
Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Vestbads hjemmeside.

11. SAMTYKKEERKLÆRING

Ved underskrivelse af denne samtykkeerklæring giver jeg/vi samtykke til, at Vestbad må indsamle og behandle personoplysninger om mig/os.
Vestbad, Nykær 26, 2605 Brøndby, er dataansvarlig for behandling af dine/jeres personoplysninger til brug for ClubVestbad

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Vestbad behandler personoplysninger om dig/jer til følgende formål:

• Markedsføring og information i trykte såvel som digitale medier.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og forvaltningsloven § 29.

Kategori af personoplysninger
Til brug for behandling af din/jeres ansøgning/henvendelse, vil Vestbad behandle følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, tlf. nr og cpr. nr.)

Hvor stammer oplysninger fra
Du/I har selv givet personoplysningerne til Vestbad.

Videregivelse af personoplysninger
Vestbad kan videregive dine/jeres oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine oplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til dit medlemsskab af ClubVestbad.

Klage
Du kan klage til Datatilsynet over Vestbads behandling af dine oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du kan læse mere om
Da¬tatilsynet, persondataloven og persondataforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Vestbad. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

12. OPLYSNINGSPLIGT

Når Vestbad behandler personoplysninger om dig/jer, skal du/I som udgangspunkt have besked om det. Du/I skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på jf. Persondataforordningen.

Sagsbehandling
Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i Vestbad der skal sikre, at dine/jeres personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Vestbad behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med sagsbehandlingen vedr. ClubVestbad
Vestbad kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), og forvaltningsloven § 29.

Kategori af personoplysninger
Til brug for behandling af din/jeres ansøgning/henvendelse, vil Vestbad behandle almindelige personoplysninger som fx navn, adresse tlf., cpr. nr., hvis det er nødvendigt.

Hvor stammer dine/jeres personoplysninger fra
Vi indsamler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af dine/jeres oplysninger
Vestbad videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længere oplysninger er nødvendigt for sagsbehandlingen. Du/I kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine/jeres personoplysninger ved at kontakte sagsbehandler.

Rettigheder
Du/I kan læse mere om dine rettigheder på kommunens hjemmeside http://www.rk.dk/privatlivspolitik/dine-rettigheder/ og i Datatilsynet vejledning http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/

Klage
Du/ har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine/jeres
personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på Vestbad databeskyttelsesrådgivere
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte Vestbads Leder: Ulrik Gjerstrup-Olsen som behandler dine oplysninger. Du kan endvidere skrive til vores mail på vestbad@rk.dk eller ring til telefonnummer 36379450

Privatlivspolitik
Hvis du/I ønsker mere information om Vestbad generelle privatlivspolitik kan du/I finde mere information på vores hjemmeside http://www.rk.dk/privatlivspolitik/

Denne side er sidst redigeret 24. maj 2019