Bestyrelse 2018-01-31T13:00:28+00:00

VESTBAD BESTYRELSE 2018-2021

Nedennævnte folkevalgte politikere fra hhv. Rødovre og Brøndby Kommune sidder sammen med halinspektøren, souschefen og tillidsrepræsentanten fra Vestbad, Kultur- og fritidschefen fra Rødovre Kommune samt fagchefen for Idræt, fritid og bevægelse fra Brøndby Kommune med i bestyrelsen. Kun de folkevalgte politikere har stemmeret i bestyrelsen.

Rødovre
FORMAND
Lene Due (S)

Brøndby
NÆSTFORMAND
Kenneth Magelund (S)

Rødovre
Niels Spittau (DF)

Brøndby
Hajg Zanazanian (A)

Rødovre
Jan Kongebro (DF)